OGRANICZENIA SYSTEMU GPS,OGRANICZENIA SYSTEMU GPS MOGĄ ZOSTAĆ WYWOŁANE PRZEZ:

błąd efemerydy – polega na różnicy między położeniem satelity wyznaczonym z danych orbitalnych a rzeczywistym, jest powodowany przez grawitację Słońca, Ziemi i Księżyca oraz wiatr słoneczny błędy aparaturowe – niewłaściwe umiejscowienie anteny (niestałość jej centrum fazowego) lub tzw. szum odbiornika czy niestabilność wzorców częstotliwości niedokładność wzorca czasu – błąd zegara atomowego, montowanego w satelicie, powoduje błędy w wyznaczeniu pozycji w granicach 2,5 – 5 metrów. Odbiornik stosuje mniej dokładny zegar kwarcowy wielotorowość sygnałów – powstaje, gdy sygnał dociera do odbiornika różnymi drogami, np.

gdy dochodzi do interferencji sygnału bezpośredni z satelity i sygnału odbity od obiektu znajdującego się w pobliżu anteny intencjonalne ograniczenia dokładności i dostępu – AS (Anti-spoofing) – system zapobiegający intencjonalnym próbom zakłócenia prac systemu oraz SA (Selective Availability) – system ograniczania dostępu opóźnienia jonosferyczne i troposferyczne – w najwyższej warstwie atmosfery dochodzi do jonizacji gazów, a gdy sygnał przechodzi przez tą warstwę, ulega zniekształceniom, z których najpoważniejszym jest zmiana jego prędkości. Przejście przez troposferę skutkuje tylko zmianą prędkości na skutek działania temperatury, wilgotności i ciśnienia, do tego dochodzą szumy atmosferyczne i kosmiczne oraz odbicia i interferencja fal wtórnych błędygeometryczne wynikające z niewłaściwej konstelacji satelitów zjawiskageofizyczne, takie jak ruch biegunów, pływy skorupy ziemskiej i oceaniczne, ruchy tektoniczne błędyprzyprojektowaniusystemu – zdarza się, że obecność czterech satelitów jest niewystarczająca lub sygnał z satelitów zanika pomiędzy wysokimi budynkami, w tzw. kanionach miejskich (urban canyons).

https://traffic.naviexpert.pl/korki/warszawa/

Comments are closed.